.

Termeni și condiții

Definiții și termeni

Vânzator - S.C.  Stage & Showtech Management S.R.L., denumită generic în cele ce urmează și Stage-Shop.ro, în calitate de autor, proprietar, administrator al website-ului  Stage-Shop.ro, cu sediul în București, str. Precupeții Vechi, nr. 65, Corp A, ap.1, parter, înregistrată în Registrul comerțului cu nr.J40/7461/02.07.2009, CUI RO25733414.

Cumpărător – persoana fizică sau persoana juridică sau orice entitate juridică care își face un Cont în Site și efectuează o Comandă.

Produse și Servicii - orice produs sau serviciu, înclusiv documentele si serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzator, Clientului.

 Comanda - un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzator și Client prin care Vânzatorul este de acord să livreze Produsele și Serviciile si Clientul este de acord să primească aceste Produse și Servicii și să facă plata acestora.

 Contract - o Comandă confirmată de către Vanzător.

Modalități de plata și facturare  Plata se poate face prin transfer bancar  (în urma emiterii facturii proforma sau facturii fiscale) sau ramburs.

Transferul proprietății  Proprietatea asupra Bunurilor și Serviciilor va fi transferate la momentul efectuării plații din partea Clientului în locația indicată în comandă (întelegând prin livrare - semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscala în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzatorului). In cazul livrarii prin curier, acesta nu este autorizat de către Vânzator să permită Clientului deschiderea coletelor înainte de semnare de livrare, ci doar ulterior semnării de livrare și achitării eventualei contravalori a acestora.

Site – domeniul https://stage-shop.ro/

Forță majoră  Nici una din părți nu va fi răspunzatoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este cauzată de un eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

Juridic   Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între organizator și participanții la campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente.